Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska zachęca do udziału w „Programie Erasmus dla wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych”.

Komisja Europejska, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i we współpracy z Komitetem Regionów zainicjowała działanie przygotowawcze pt. „Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych” z myślą o poszerzeniu wiedzy i znajomości polityki spójności UE wśród europejskich, demokratycznie wybranych przedstawicieli poprzez szkolenia ad hoc i transnarodowe działania edukacyjne.

Wybrani kandydaci wezmą udział, przez okres sześciu miesięcy (jesień 2012 r. – wiosna 2013 r.) w trójetapowym szkoleniu.

Etap pierwszy obejmuje Udział w imprezie OPEN DAYS 2012, która odbędzie się w Brukseli w dniach 8-11 października.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w ogólnej sesji informacyjnej na temat celów i treści działania przygotowawczego oraz w co najmniej pięciu warsztatach na temat kwestii związanych z polityką spójności. Tematy warsztatów zostaną wybrane spośród ustalonego wykazu zagadnień dotyczących zintegrowanego rozwoju terytorialnego i rozwoju kierowanego przez społeczności lokalne.
   
Etap drugi to wizyty w miastach/regionach UE. Czerpiąc z wiedzy zgromadzonej podczas udziału w OPEN DAYS uczestnicy wezmą udział w 2,5-dniowej wizycie w terenie związanej z jednym z następujących tematów (propozycje):

– rozwój kierowany przez lokalną społeczność;
– wydajność energetyczna w mieszkalnictwie;
– wydajność energetyczna w transporcie;
– kultura i kreatywność jako motor odnowy terytorialnej;
– partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich;
– zintegrowane podejście do włączenia społecznego i gospodarczego;
– rewitalizacja terenów zdegradowanych .
   
Etap trzeci to seminarium końcowe. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w dwudniowym seminarium w Brukseli, podczas którego będą mieli okazję lepiej zapoznać się z podjętymi tematami, omówić wyciągnięte wnioski i podzielić się wiedzą oraz zdobytymi doświadczeniami.

Bliższe informacje są pod następującymi linkami:

 http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.cfm

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/expression/erasmus2012/tor_pl.doc

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/expression/erasmus2012/form_pl.doc

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/expression/erasmus2012/info_external