Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Najlepsze w tym roku projekty w dziedzinie partnerstwa szkół otrzymały wczoraj w Lizbonie nagrody eTwinning 2013. Pierwszą nagrodę przyznano projektowi „Rainbow Village” (tęczowa wioska), w którym uczestniczyła młodzież w wieku 12-15 lat z Francji, Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Włoch, Słowacji i Polski. Uczniowie stworzyli wirtualny „świat po Armagedonie” i w ten sposób zgłębiali tematykę przetrwania, ochrony środowiska oraz obywatelstwa. Sieć eTwinning tworzy wirtualną klasę, w której spotykają się uczniowie i nauczyciele ze 100 tys. szkół z 33 państw Europy, aby wziąć udział w interaktywnych projektach za pośrednictwem internetu. Podczas dzisiejszej ceremonii wręczonych zostanie dziewięć nagród. Ceremonia rozdania nagród w Lizbonie odbędzie się podczas konferencji, w której udział weźmie 500 nauczycieli z 33 państw Europy. Podczas tego spotkania będą się dzielić pomysłami i nowymi metodami nauczania, na przykład wykorzystującymi możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-225_pl.htm