Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska opublikowała nowy tzw. scenariusz referencyjny zawierający przewidywany rozwój energetyki do 2050 roku. The EU Reference Scenario przedstawia prognozę aktywności gospodarczej oraz pozwala decydentom przeanalizować długotermionowe perspektywy w zakresie ekonomii, energii, klimatu i transportu w UE i państwach członkowskich, przy uwzględnieniu aktualnych ram polityk i trendów. Głównymi autorami są wynajęci przez Komisję Europejską greccy naukowcy, wynalazcy modelu PRIMES. W przeciwieństwie do scenariusza z 2013 roku, nowy dokument jest obszerniejszy i zawiera więcej prognoz z podziałem na poszczególne kraje Unii Europejskiej.

Po 2020 wzrosną ceny paliw kopalnych, w tym węgla. Jednak udział jego w miksie energetycznym UE będzie spadać. Autorzy twierdzą, że to właśnie gaz ma pełnić kluczową rolę w zmniejszaniu CO2, ze względu na mniejszą emisję tej szkodliwej substancji w porównaniu z innymi zasobami energetycznymi. Po 2020 roku gaz wyprze węgiel, ale jego złoża będą pochodzić z importu. Jako jedyne dwa kraje mogące zwiększyć wydobycie gazu konwencjonalnego to Cypr i Polska, czego powodem w naszym kraju są „duże zasoby i polityka promująca wydobycie na wielką skalę”. Poza tym wzrośnie udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w całkowitym wytwórstwie energii elektrycznej. Ważnym elementem sektora energetycznego jest również energetyka jądrowa, której produkcja w UE pozostaje stabilna. W scenariuszu dla Polski przewidziano włączenie energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju w 2035 roku.

Ponadto autorzy prognozują zwiększenie zależności importowej naszego kraju do 2030 roku. W dziedzinie OZE utrzymamy się w grupie krajów wytwarzającyh z odnawialnych źródeł energii od 13 do 15% elektryczności, który jest średnim wynikiem w krajach UE. Za to głównym celem w Polsce jest zmniejszenie emisyjności energetyki. Obecnie razem z Grecją i Estonią mamy najgorsze wskaźniki jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla o wartości od 530 do 740 kg CO2 na MWh. W 2030 roku autorzy przewidują zmniejszenie emisji nawet do 310 kg CO2.

Podsumowując do 2030 roku czeka nas wzrost cen energii i przewaga importu nad eksportem w handlu zagranicznym naszego kraju.

Więcej informacji na temat prognozy rozwoju energetyki do 2050 roku można znaleźć tutaj.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku