Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 13-17 czerwca br. odbyła się doroczna konferencja EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK organizowana przez Komisję Europejską dotycząca zrównoważonej energii, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, dzięki którym założone przez UE priorytety w zakresie Unii Energetycznej mogą zostać osiągnięte w państwach członkowskich. Innowacyjne podejście do obecnych oraz przyszłych rozwiązań polityki energetycznej UE ma w rezultacie zagwarantować jej mieszkańcom i przedsiębiorcom bezpieczną, przystępną cenowo oraz przyjazną dla klimatu energię.
 

Region Pomorskie
Pierwszego dnia, 14 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie EU Sustainable Energy Week 2016 wraz z wystąpieniem Komisarza Miguela Ariasa Cañete ds. klimatu i energii Komisji Europejskiej, który podkreślił wagę polityki energetycznej nie tylko w Europie, ale także i w świecie, mając na uwadze przyjęte Porozumienie Paryskie w sprawie klimatu podczas COP21 w Paryżu pod koniec zeszłego roku. Podkreślił także nadchodzące zmiany w polityce energetycznej UE, a w tym rewizje legislacji dotyczącej efektywności energetycznej i energii odnawialnej, dalsze działania w sprawie dekarbonizacji transportu oraz ustanowienie konkretniejszych zasad zarządzania Unią Energetyczną.

 

Drugi dzień konferencji, 15 czerwca, był także wypełniony sesjami merytorycznymi, ale przede wszystkim należał już do praktyków sektora energetycznego i ich projektów, które mogli oni zaprezentować podczas 30 minutowych prezentacji w specjalnie dla nich utworzonym Speakers’ Corner. Region pomorski reprezentowany był przez Aleksandrę Korczyńską z Enspirion Sp. z o.o., która zaprezentowała niezwykle innowacyjny projekt LivingLab – inteligentną sieć domową. Mieszkańcy Gdyni testują pilotażowe rozwiązania do zarządzania energią w swoich gospodarstwach domowych, a tym samym w rzeczywistych warunkach oceniają, jak proponowane innowacje sprawdzają się w życiu codziennym. Więcej informacji na temat projektu, a także internetowy symulator inteligentnej sieci domowej można znaleźć na stronie: http://elivinglab.pl/?page_id=56. Warto też dodać, że projekt ten jest współfinansowany w ramach programu LIFE+, instrumentu finansowego UE wspierającego nowe rozwiązania dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

Region Pomorskie

Tego samego dnia odbyła się także interesująca prezentacja planu Komisji Europejskiej dotycząca łączenia narodowych zintegrowanych planów dotyczących energii oraz klimatu (National Energy & Climate Plans) ze strategią unijną, którego głównym celem ma być lepsze osiągnięcie celów polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 stanowiących integralną część unii energetycznej, z perspektywą działań do 2050 roku. Stanowi to część działań w kierunku stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania oraz monitorowania procesów na poziomie europejskim, regionalnym i narodowym, aby ich działanie wpisane było w cele Unii Energetycznej. Więcej informacji można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en 

Ostatniego dnia, 16 czerwca, odbyła się również interesująca prezentacja dotycząca Inteligentnych Specjalizacji w zakresie energii i prezentacja S3PEnergy– jednej z platform internetowych stworzonej przez Komisję Europejską (odpowiednio DG REGIO, DG ENER orz JRC), której celem jest wsparcie regionów w tworzeniu, koordynowaniu oraz wdrażaniu ich planów dotyczących efektywności energetycznej. Kluczowe jest optymalne i efektywne przyswajanie środków polityki spójności na energię , a także lepsze dostosowanie działań w zakresie innowacyjnej energii na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym poprzez określenie technologii i innowacyjnych rozwiązań, które w najbardziej opłacalny sposób realizują założenia polityki energetycznej UE. Więcej informacji na temat Smart Specialisation Platform można znaleźć tutaj.
 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku