Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ponadto jednym z tematów była decyzja UE o wycofaniu plastiku z krajów członkowskich. Zgodnie z nowymi planami do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE będą nadawać się do recyklingu, zmniejszy się zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, a ponadto zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku. Takie rozwiązanie zakłada zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a jednocześnie oferuje wsparcie dla wzrostu gospodarczego i innowacji.

Region Pomorskie
Zgodnie z przyjętą strategią Unia Europejska:

– spowoduje, że recykling będzie opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw,

– ograniczy ilość odpadów z tworzyw sztucznych,

– powstrzyma zaśmiecanie mórz,

– zachęci do inwestowania i wprowadzania innowacji,

– pobudzi zmiany na całym świecie. [1] 

Podczas konferencji przypomniano także o możliwości ubiegania się o oznaczenia europejskie, których celem jest promocja swoich ekoefektywnych systemów produkcji i zarządzania.

Ecolabel UE to system dobrowolny, co oznacza, że ​​producenci, importerzy i sprzedawcy detaliczni mogą zdecydować się na ubieganie się o etykietę dla swoich produktów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Ponadto zaprezentowana także System Informacyjny dla Inteligentnych Miast (SCIS), który stanowi platformę wiedzy służąca wymianie danych, doświadczeń i know-how oraz współpracy w zakresie tworzenia inteligentnych miast, zapewniających obywatelom wysoką jakość życia w czystym, energooszczędnym i przyjaznym dla klimatu środowisku miejskim. SCIS skupia podmioty prowadzące projekty miejskie, miasta, instytucje badawcze, przemysł, ekspertów i obywateli z całej Europy.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji EUSEW można uzyskać tutaj.
 

[1]http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pl.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku