Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, podczas prezentowania nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej wzmocnionego budżetu UE, który ma pomóc w naprawie bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19, przedstawiła nowy program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027.

EU4Health ma być kluczowym elementem umożliwiającym:
zwiększenie zdolności UE do skutecznego reagowania na zagrożenia zdrowia,
poprawę dostępności leków, wyrobów medycznych i innych produktów istotnych w kontekście kryzysu, przyczynianie się  do ich przystępności cenowej oraz wspieranie innowacji,
wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i siły roboczej w sektorze służby zdrowia, między innymi dzięki transformacji cyfrowej oraz wsparciu zintegrowanej i skoordynowanej współpracy między państwami członkowskimi, stałemu wdrażaniu najlepszych praktyk i wymianie danych w celu podniesienia ogólnego poziomu zdrowia publicznego.