Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 20-21 października br. w Brukseli odbyła się siódma edycja EuroPCom, czyli europejskiej konferencji poświęconej komunikacji publicznej. Wydarzenie organizowane corocznie z inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów przy współpracy Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W trakcie dwudniowej konferencji eksperci ds. komunikacji reprezentujący władze samorządowe oraz instytucje krajowe i europejskie rozmawiali o głównych wyzwaniach w dziedzinie informowania o UE i komunikacji publicznej. Uczestnicy wymienili się także poglądami na temat zmieniającego się kontekstu w jakim odbywa się komunikacja dotycząca Unii Europejskiej oraz dyskutowali o Europie jako o nieustającym źródle inspiracji.

Sekretarz Generalny Komitetu Regionów Jiri Burianka,  podkreślił istotę zarządzania wielopoziomowego, które jest potrzebne w nowej strategii komunikacji. „Lokalni i regionalni politycy cieszą się dużym zainteresowaniem wobec obywateli, dlatego powinniśmy połączyć siły pomiędzy szczeblem lokalnym, regionalnym i europejskim”. Trzeba zbliżyć się do obywatela, usłyszeć jego głos i troski, a przede wszystkim przedstawić mu konkretne propozycje dialogu obywatelskiego.

Region PomorskieW tym roku do konkursu o Europejską Nagrodę Komunikacji Publicznej zgłoszono 17 aplikacji z 8 krajów. Nagroda przyznawana jest najbardziej kreatywnym i wpływowym kampaniom realizującym priorytety komunikacyjne UE, prowadzonym przez jednostki administracji publicznej. Komitet doradczy EuroPCom ocenił treść w kontekście kreatywności, innowacji, a także związek w wielopoziomowym partnerstwem oraz priorytetami polityki komunikacji w Unii Europejskiej – laureatami zostały projekty z 3 krajów: Francji (3 miejsce), Włoch (2 miejsce), i Polski (1 miejsce).

Tegoroczna, już trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych w Polsce, zwyciężyła w tym prestiżowym konkursie. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Pan Jacek Jaworski odebrał ją z rąk sekretarza generalnego Komitetu Regionów. Doceniono skalę oraz efekty akcji. Podkreślono również bardzo duży zasięg medialny wydarzenia.

Nowością wprowadzoną przez organizatorów były „laboratoria pomysłów”, mające na celu wypracowanie konkretnych umów o współpracy i działań, znalezienie partnerów do projektów, oraz wymianę doświadczeń w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.