Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 20-21 października br. w Brukseli odbędzie się siódma edycja EuroPCom, czyli europejskiej konferencji poświęconej komunikacji publicznej. Wydarzenie jest organizowane corocznie z inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów przy współpracy Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

W trakcie dwudniowej konferencji eksperci ds. komunikacji reprezentujący władze samorządowe oraz instytucje krajowe i europejskie będą rozmawiali o głównych wyzwaniach w dziedzinie informowania o UE i komunikacji publicznej. Uczestnicy podzielą się też poglądami na temat zmieniającego się kontekstu w jakim odbywa się komunikacja dotycząca Unii Europejskiej oraz będą dyskutować o Europie jako o nieustającym źródle inspiracji.

W tym roku nowością wprowadzoną przez organizatorów będą „laboratoria pomysłów”, mające na celu wypracowanie konkretnych umów o współpracy i działań, które będą realizowane w efekcie konferencji. Pomogą one zainteresowanym uczestnikom w znalezieniu partnerów do projektów i  umożliwią podzielenie się doświadczeniami w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję, której można dokonać tylko on-line do dnia 30 września tutaj. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału drogą mailową przed konferencją.

Program całego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Reginów

Wszystkie prezentacje i materiały konferencyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cor.europa.eu/europcom po zakończeniu wydarzenia.