Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie Projektów Europejskich EPA ogłasza konkurs „European Projects Awards IPA 2013” na najlepszy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz na najlepszych działaczy w dziedzinie rozwoju regionalnego w ramach kampanii „What Are You Doing ..For a Better Society?”  prowadzonej od 2012 roku we współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. 

Celem konkursu jest nagrodzenie trwających i zakończonych projektów finansowanych z funduszy UE za pomocą Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) 2007-2013, który obejmuje pięć komponentów:

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 października 2013 w Parlamencie Europejskim w Brukseli, podczas Dorocznej Konferencji EPA 2013.
Jak wziąć udział w konkursie European Projects Awards IPA 2013?
Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy menadżerowie trwających lub zakończonych projektów, którzy chcieliby zaprezentować swoje organizacje i promować swoje działania oraz rezultaty projektów. Udział w konkursie European Projects Awards 2013 może zwiększyć szanse na stworzenie stabilnej i owocnej współpracy z ekspertami z całej Europy.
Konkurs European Projects Awards IPA 2013 będzie odbywał się poprzez stronę internetową MyEuropa (www.my-europa.eu), na której powstaje społeczność zrzeszająca menadżerów projektów europejskich oraz ekspertów, licząca obecnie ponad 4400 członków i reprezentuje ponad 300 projektów.

Termin zgłaszania projektów do konkursu European Projects Awards 2013 upływa 27 września o godzinie 16:00. Zwycięzcy otrzymają różnorodne nagrody oraz oficjalną statuetkę konkursu European Project Awards. Nagrodzone projekty będą promowane jako dobre praktyki podczas spotkania EPA Side Event poświęconego know-how o funduszach europejskich: Projects Development & Open Days 2013, 7 – 11 października.

Jak wziąć udział w Kampanii Nominacyjnej dla najlepszych działaczy w dziedzinie Rozwoju Regionalnego?

Kampania Nominacyjna (Nomination Campaign) stanowi drugą, uzupełniającą część konkursu European Projects Awards IPA 2013. Podczas 3. edycji EPA pragnie nagrodzić działaczy, którzy w latach 2007-2013 odegrali znaczącą rolę w dziedzinie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Nominacje można przesyłać na adres awards@europeanprojects.org.
W zgłoszeniu należy podać Pani/Pana nazwisko i organizację, nazwisko osoby, która jest nominowana do nagrody 2013 oraz krótkie uzasadnienie dlaczego dana osoba odegrała szczególną role w rozwoju regionalnym na poziomie europejskim.
Więcej informacji na temat imprezy towarzyszącej EPA Side Event, można uzyskać u Alessandro Viola (a.viola@europeanprojects.org), koordynatorem ds. edukacji EPA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkursu i Kampanii Nominacyjnej należy odwiedzić stronę internetową  European Projects Awards IPA 2013: Official EPA Award: www.europeanprojects.org/index.php  lub skontaktować się z:

Katarina Sipic

Secretary General

+32 470 86 55 43
k.sipic@europeanprojects.org 
European Projects Association asbl
Square Marie-Louise 2
1000 Bruxelles, Belgium 
www.my-europa.eu
follow us on FB and Twitter and Linkedin