Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

European Youth Capital” jest to tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży wybranemu miastu europejskiemu na okres jednego roku. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie wewnątrz-europejskiej współpracy pomiędzy młodymi ludźmi. Inicjatywa EYC aktywizuje młodzież do współdziałania w tworzeniu i realizacji innowacyjnych projektów w swoim mieście, które mogłyby być przykładem dla innych miast europejskich.

Na pierwszą Europejską Stolicę Młodzieży w 2009 roku został wybrany Rotterdam (Holandia). Pod hasłem przewodnim „Your World” („Twój Świat”) władze miasta położyły nacisk na aktywizację społeczną oraz talent młodych ludzi. Bodźcem do podjęcia tak szerokich działań na rzecz młodzieży stanowił fakt, iż około 30% populacji miasta to ludzie do 27-go roku życia.

Od 2014 roku Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest oficjalnym partnerem programu Europejskiej Stolicy Młodzieży. Obecnie tytuł EYC przyznano miastu Ganja (Azerbejdżan), który następnie przyjmie miasto Varna (Bułgaria) w 2017 roku i Cascais (Portugalia) w 2018 roku. Procedura wyboru EYC na rok 2019 jest w toku. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas Walnego Zgromadzenia Europejskiego Forum Młodzieży w listopadzie 2016 roku. Pięć miast-finalistów wyłoniono z puli trzynastu kandydatów z całej Europy:

Amiens (France)

Derry City & Strabane (Northern Ireland)

Manchester (United Kingdom)

Novi Sad (Serbia)

Perugia (Italy)

Na terenie całej Polski również działa wiele organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, które przyczyniaja się do rozwoju i integracji młodych ludzi, oraz postępu naszego społeczeństwa. Oficjalnie od kwietnia 2006 roku funkcjonuje Europejski Parlament Młodzieży, który angażuje niemal 1000 młodych osób rocznie. Miasta polskie posiadając tak zaagnażowaną społecznie młodzież są godnymi konkurentami dla innych stolic europejskich w walce o tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy.

Aplikować do programu EYC mogą wszystkie władze lokalne (miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z krajów Unii Europejskiej i należące do Rady Europy. Tytuł „European Youth Capital” przyznawany jest miastu, w którym młodym ludziom żyje się dobrze.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy opublikuje zaproszenie do składania wniosków o tytuł EYC 2020 pod koniec br. Procedura składania aplikacji (dostępna tutaj) będzie odbywać się w tych samych ramach czasowych jak w poprzednich konkursach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.europeanyouthcapital.org/