Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

”Europejczycy i języki” to okresowe badania przeprowadzane przez sektor ds. badań opinii publicznej Komisji Europejskiej. Badania te zawierają informacje na temat znajomości, nauki i stosunku do języków. Dotychczas badania przeprowadzono trzykrotnie – w 2001, 2006 i 2012 roku.

Ostatnie badania przeprowadzone zostały wiosną 2012 roku. Obejmowały one około 27 tys. respondentów ze wszystkich krajów UE. Wywiady przeprowadzane były w języku ojczystym. 

Wyniki tych badań wskazują na pozytywny stosunek Europejczyków do wielojęzyczności:

– 98% Europejczyków uważa, że umiejętność sprawnego posługiwania się językami obcymi przyda się w przyszłości ich dzieciom,

-88% badanych potwierdza, że znajomość języków obcych przynosi im korzyści,

-prawie trzy czwarte respondentów popiera unijny cel zakładający, że powinniśmy znać co najmniej 2 języki obce, a także uważa, że znajomość języków powinna być priorytetem polityki,

-67% badanych twierdzi, że angielski jest dla nich jednym z dwóch najbardziej przydatnych języków. Wśród pozostałych języków jako przydatne najczęściej wymieniane są niemiecki (17%), francuski (16%), hiszpański (14%) i chiński (6%).

Z odrębnych badań Komisji Europejskiej – pierwszego europejskiego badania kompetencji językowych – wynika, że istnieje znaczna różnica pomiędzy aspiracjami a rzeczywistością, jeśli chodzi o znajomość języków obcych w praktyce. Z badań przeprowadzonych wśród nastoletnich uczniów z 14 krajów UE wynika, że tylko 42% uczniów wykazuje się wystarczającą znajomością pierwszego języka obcego i zaledwie 25% uczniów drugiego. Znacząca liczba uczniów – 14% w przypadku pierwszego języka obcego i 20% drugiego, nie osiąga nawet poziomu „użytkownika podstawowego”.

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Badanie Eurobarometru pokazuje, że wielojęzyczność i uczenie się języków mają duże znaczenie dla ludzi, i tym powinniśmy się cieszyć. Ale musimy jednocześnie zwiększyć wysiłki, aby poprawić poziom nauczania i uczenia się języków. Możliwość komunikowania się w języku obcym poszerza horyzonty i otwiera wiele drzwi; zwiększa szanse na zdobycie lepszej pracy, a w przypadku przedsiębiorstw oznacza więcej możliwości na jednolitym rynku.” Jednym z kroków, jaki podjęła Komisja Europejska, w celu poprawienia obecnej sytuacji językowej Europejczyków jest program „Erasmus+”, który ma zostać wdrożony w 2014 roku.

 Więcej informacji:

pełny tekst sprawozdania

streszczenie

zestawienie informacyjne dotyczące krajów

komunikat prasowy