Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Od 2008 r. Parlament Europejski wraz z Fundacją Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu co roku zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do zgłaszania projektów realizowanych przez młodzież aktywnie uczestniczącą w rozwoju Europy i do niej adresowanych.

Projekty kandydujące do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego mogą zgłaszać młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich państw członkowskich UE, indywidualnie lub grupowo. Powinny one promować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako wspólnoty.
 

Przykłady nagradzanych projektów:

Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7 500 EUR,
II miejsce – 5 000 EUR,
III miejsce – 2 500 EUR.
W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.

Jeden przedstawiciel każdego z 28 krajowych laureatów zostanie zaproszony na kilka dni do Akwizgranu, aby wziąć udział w różnych wydarzeniach, w tym w uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży, która zawsze odbywa się na dwa dni przed Świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy to jest wręczana Międzynarodowa Nagroda im. Karola Wielkiego.

Termin zgłoszeń upływa 28 stycznia 2019 r. formularz rejestracyjny

Regulamin

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/ 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

#ECYP2019