Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska ustanawia Europejską Nagrodę Natura 2000, której celem jest uhonorowanie i promocja najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody w Europie.

Jeżeli są Państwo zaangażowani w działania związane z Naturą 2000, może to być okazja do zwrócenia na siebie uwagi. Natura 2000 jest siecią chronionych obszarów o wysokim stopniu różnorodności biologicznej, która obejmuje około 20 proc. terytorium UE o bogatej florze i faunie.

Zgłoszenia do konkursu mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z Naturą 2000 (organy publiczne i lokalne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, właściciele gruntów, instytucje oświatowe i osoby prywatne). Termin przesyłania zgłoszeń mija 18 lutego 2014r.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zwycięzców wyłonionych w pięciu przewidzianych w ramach konkursu kategoriach poznamy w trakcie uroczystości, która odbędzie się w maju 2014r. w Brukseli.

Szczegółowe informacje o konkursie, wraz ze wskazówkami jak aplikować oraz opisem procedury konkursowej znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/