Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 23 kwietnia Europejski Komitet Ekonomiczno–Społeczny (EESC) był organizatorem dialogu nt. działań klimatycznych podejmowanych w Unii Europejskiej.

Po wprowadzeniu wiceprzewodniczącej EESC, Isabel Cano Aguliar, głos zabrali Tomasz Chruszczow – przewodniczący UFCCC oraz Ronan Dantec – przewodniczący stowarzyszenia „Climate Chance”. Obaj podkreślali rolę małych przedsięwzięć na rzecz poprawy środowiska i klimatu oraz ich znaczenie dla dużych projektów. Jako priorytet wskazano współdziałanie między małymi (lokalnymi) a globalnymi projektami.

W drugiej części spotkania udział wzięli: Mindaugas Maciulkevicius, członek EESC, Elina Bardram, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej oraz Roby Biwer, wiceprzewodniczący komisji ds. Środowiska, Zmian Klimatycznych i Energii w Komitecie Regionów. Wskazano na problem braku promocji małych projektów sprzyjających zahamowaniu niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Podkreślono również, że działania klimatyczne powinny być prowadzone zarówno w dużych miastach, jak i w małych wioskach. Za klucz do sukcesu uznano współpracę wszystkich szczebli – lokalnego, regionalnego, krajowego oraz transnarodowego.

W kontekście niepaństwowych działań związanych z klimatem, współzałożyciel Paris Process on Mobility and Climate (PPMC), Patrick Oliva oraz członek EESC, Krzysztof Ostrowski kładli nacisk na ujednolicenie przepisów i stworzenie jednego, uproszczonego modelu działań dla poszczególnych jednostek zaangażowanych w działania na rzecz klimatu. Szansy na wprowadzenie dobrych zmian w sektorze działań klimatycznym upatruje się w Szczycie Klimatycznym ONZ 2018 – COP24, który w grudniu 2018 odbędzie się w Katowicach.

W wystąpieniach zamykających konferencję, Meera Ghani z Ecolise oraz Philippe Micheaux Naudet z ACR+ wyliczyli sektory, w których zmiany są najpilniejsze:

– sektor żywieniowy,
– sektor energetyczny,
– sektor mieszkaniowy.

Celem konferencji było pokazanie obecnego stanu problemów klimatycznych, prognozy poprawy w kolejnych latach oraz działań, które do tej poprawy mają prowadzić.

 

 
Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.