Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

26 września po raz 13ty (po raz 9ty w Polsce) będzie obchodzony Europejski Dzień Języków (EDJ).

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw (które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli), kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków, niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Głównym tematem w tym roku jest kompetencja interkulturowa. W przygotowanych warsztatach i lekcjach mogą brać udział Europejczycy w każdym wieku.

EDJ ma zwiększyć świadomość językową mieszkańców Europy, organizowany jest m.in. przez Komisję Europejską, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury, Biuro Edukacji m.st. Warszawy i Uniwersytet Warszawski.

Tegoroczne obchody EDJ skupiają się głównie na umiejętnościach interkulturowych. Użytkownicy różnych języków powinni być świadomi różnic, które, mogą zmienić znaczenie rozmowy. Bez znajomości odrębności kulturowych trudno się komunkować.

W ramach EDJ odbędą się m.in. konferencje i warsztaty. Zorganizowanych zostanie także 64 lekcji językowych, podczas których będzie można porozmawiać nie tylko w językach europejskich, ale też np. w języku mongolskim czy gruzińskim.

W tym roku lekcje pokazowe języków obcych odbędą się w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w bibliotekach publicznych na warszawskiej Ochocie i Pradze Południe. Po raz pierwszy będą także organizowane lekcje pokazowe przez Skype’a. Organizatorzy liczą na to, że dzięki internetowi uda się dotrzeć do większego grona osób z mniejszych miejscowości, jako że wydarzenia odbywają się tylko w czterech miastach: Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Zadbano także o to, by oprócz wydarzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, odbyły się również eventy dla seniorów. Każda konstruktywna forma aktywizacji osób starszych i rozwijania ich potencjału ma szczególne znaczenie w obliczu starzenia się społeczeństw europejskich – podkreśla dr Georg M. Blochmann, dyrektor Instytutu Goethego w Polsce.

Języki obce są potrzebne nie tylko w codziennej komunikacji. Są niezbędne także, by w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym i polityczno-społecznym. Jacek Safuta, dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, podkreśla, jak duże znaczenie ma zapewnienie obywatelom dostępu do aktów prawnych w ich rodzimym języku, by nic nie stało na przeszkodzie w zrozumieniu ich treści. Zaznaczył że, pomimo ogromnych nakładów pieniężnych, Parlament Europejski stara się publikować dokumenty we wszystkich językach UE, a przynajmniej w roboczych językach UE (angielskim, francuskim i niemieckim).

Obchody EDJ zostaną zwieńczone pokazami trzech filmów w Kinie pod Baranami w Krakowie 4 października. Wśród nich pokazywany będzie belgijsko-holenderski dramat „W kręgu miłości”, który zdobył Nagrodę Filmową Lux 2013 Parlamentu Europejskiego.

Kliknij, by pobrać ulotkę: