Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 roku wspólnie przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Odbywa się corocznie 20 maja i stanowi element Zintegrowanej polityki morskiej, koordynującej polityki państw członkowskich UE wobec zagadnień, szeroko powiązanych z morzem. Europejski Dzień Morza 2011 obchodzony był w Gdańsku.

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Morza zaplanowane zostały na trzy dni – od 20 do 22 maja. Głównym wydarzeniem będzie konferencja, odbywająca się 21 maja w Göteborgu. Weźmie w niej udział ponad 1000 reprezentantów sektora gospodarki morskiej z wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym przedstawiciele ministerstw oraz Komisji Europejskiej, z Panią Marią Damanaki – komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa KE na czele.

Szczegółowe informacje oraz program tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Morza mogą Państwo znaleźć na stronie Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/maritimeday

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku