Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

17 maja 2017 r. w Brukseli podpisano deklarację uznając tym samym dzień 21 maja oficjalnym Europejskim Dniem sieci Natura 2000. Inicjatorem tego wydarzenia był hiszpański projekt LIFE Activa Red Natura 2000 (LIFE11 INF/ES/000665).

Wspólna deklaracja została podpisana oraz ogłoszona przez: Karmenu Vella, komisarza ds. środowiska Komisji Europejskiej, Karl-Heinz Lambertz, pierwszego wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, MEP Adina-Ioana Valean, przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczństwa Żywności Parlamentu Europejskiego oraz Neil Kerr, Stałe Przedstawicielstwo Malty przy UE. Treść deklaracji można znaleźć tutaj.

Na mocy dwóch dyrektyw powołano do życia program Natura 2000 (dyrektywa ptasia z 1979 r. i dyrektywa siedliskowa z 1992 r.), który dotyczy sieci obszarów chronionych we wszystkich krajach członkowskich UE. Głównym celem programu jest utrzymanie oraz ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków, które są zagrożone. Sieć Natura 2000 obejmuje blisko 27 000 chronionych terenów, czyli ponad 1 mln km²  na lądzie i morzu, co stanowi 18% powierzchni UE.

W tym roku Program LIFE świętuje swoje 25-lecie, w związku z tym organizowany jest szereg spotkań lokalnych w całej Europie, jak i o zasięgu międzynarodowym promujących Program LIFE oraz sieć Natura 2000.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/may/index.htm#n2kday