Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EMFAF).

Zaproszenia w ramach EMFAF to:

Zaproszenie dotyczące niebieskich karier, dysponujące budżetem w wysokości 7,5 mln EUR, ma na celu przyczynienie się do rozwoju niebieskich umiejętności następnego pokolenia oraz zapewnienie możliwości atrakcyjnej i trwałej kariery zawodowej w sektorze morskim. Celem jest rozwój niezbędnych umiejętności, aby wspierać inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu promujące zrównoważoną niebieską gospodarkę. Zaproszenie ma na celu wspieranie innowacyjnych projektów współpracy, łączących przemysł związany z niebieską gospodarką i odpowiednie morskie i edukacyjne/akademickie instytuty lub podmioty prowadzące szkolenia zawodowe na wszystkich poziomach. Współfinansowanie w ramach zaproszenia wynosi 80%.

Zaproszenie dotyczące regionalnych inicjatyw przewodnich, o budżecie 7,6 mln EUR, koncentruje się na współpracy w basenach morskich UE, w szczególności na Atlantyku, Morzu Czarnym, Morzu Śródziemnym, regionie Morza Bałtyckiego i regionach najbardziej oddalonych UE. Poziom współfinansowania dla wszystkich tematów wynosi 80 % (z wyjątkiem tematu regionów najbardziej oddalonych). Morze Bałtyckie jest uwzględnione w temacie szóstym: „Promowanie regeneracyjnej gospodarki oceanicznej w regionie Morza Bałtyckiego” (dostępna kwota 0,6 mln EUR).

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 r.