Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu wczorajszym, Komisja Rozwoju Regionalnego przegłosowała pakiet pięciu rozporządzeń dla unijnej polityki spójności na kolejne 7 lat. Jedno z nich dotyczy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, największego z funduszy strukturalnych, z którego w Polsce realizowana jest większość inwestycji infrastrukturalnych.

„Dzięki staraniom Parlamentu Europejskiego regiony w Polsce i całej Europie będą miały dostęp do funduszu zapewniającego wsparcie dla inwestycji o wartości około 180 miliardów euro. Zapewniliśmy należytą elastyczności i warunki, które umożliwią im jak najlepsze wykorzystanie tych pieniędzy. Innowacje, cyfryzacja, energooszczędność, przedsiębiorstwa, transport, kultura – to tylko niektóre z potencjalnych obszarów wsparcia. Jutrzejszy EFRR będzie miał ponadto, również dzięki poprawkom mojego autorstwa, o wiele bardziej rozbudowany wymiar miejski i będzie oferował innowacyjne podejście do rozwoju miast, w których żyje 80% obywateli Europy.” – komentował po głosowaniu Jan Olbrycht, sprawozdawca rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wśród zapisów, które udało się wypracować podczas negocjacji z Radą i Komisją Europejską jest wiele przepisów, które korzystnie wpłyną na kształtowanie kolejnej edycji polityki regionalnej w Polsce. Należą do nich między innymi:

Obok rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu wczorajszym przyjęto również: tzw. rozporządzenie ogólne, rozporządzenie o Funduszu Spójności, rozporządzenie o Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej. Wszystkie dokumenty głosowane będą jeszcze na sesji plenarnej w październiku.