Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Unia Europejska powołała nową inicjatywę umożliwiającą młodym Europejczykom odbywanie zagranicznego wolontariatu w krajach członkowskich Wspólnoty. W ramach projektu można wybrać jedną z dwóch form aktywności:

wolontaryjna – organizacja korzystająca pokrywa koszty podróży, zakwaterowania, utrzymania oraz ubezpieczenia na czas wyjazdu, zaś uczestnik za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia;

zawodowa – uczestnik podpisuje umowę o pracę z daną organizacją, otrzymuje wynagrodzenie, z którego samodzielnie opłaca koszty życia podczas wyjazdu.

Przewidywanym czasem rozpoczęcia naboru do zgłoszonych przez NGO z całej Unii projektów jest czerwiec 2017. Aby móc zarejestrować się w ESC, należy mieć ukończone:

17 lat w przypadku uczestnika projektu;

18 lat w przypadku osoby zgłaszającej własny projekt.

Projekty zgłaszane do ESC muszą być zgodne z misją wyrażoną w Karcie ESC, jednak dotyczyć mogą różnych zagadnień, takich jak integracja osób zagrożonych wykluczeniem czy przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz oferować uczestnikom możliwość osobistego rozwoju. Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności stanowi okazję do nabycia nowych umiejętności i zdobycia potrzebnego w życiu, jak i na rynku pracy doświadczenia oraz rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych.

Link do formularza rejestracyjnego znajduje się tutaj.

Więcej informacji na stronie ESC: https://europa.eu/youth/solidarity_pl