Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dziś odbyło się kolejne z cyklu „Unijni eksperci dla Pomorza” spotkanie online, tym razem poświęcone Europejskiemu Korpusowi Solidarności (EKS). W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli:

Małgorzata Kozłowska z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury,
Agnieszka Bielska, koordynatorka EKS w Narodowej Agencji EKS w Polsce,
Mateusz Jeżowski, koordynator Zespołu Analityczno-Badawczego w Narodwej Agencji EKS,
Anna Krzeszowska-Hovenecz, Prezeska Stowarzyszenia „Akwedukt” z Kwidzyna.

Spotkanie było znakomitą okazją dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i jednostek mu podległych, dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogoów szkół ponadpodstawowych z regionu oraz przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych do zdobycia wiedzy nt. programu, o którym na Pomorzu nie wszyscy jeszcze słyszeli, a który oferuje jego uczestnikom ogromne możliwości rozwoju. Dla organizacji aktywnych w realizacji celów EKS stanowi szansę na nawiązanie nowych partnerstw oraz poszerzenie zakresu działań. Dla uczestników z kolei, czyli młodych ludzi z Pomorza, jest okazją do zdobycia doświadczenia na polu zawodowym i stanowi swoistą lekcję życia. Program to także szansa dla jednostek oświatowych, ale i centrów usług społecznych na pozyskanie wolontariuszy z innego kręgu kulturowego lub językowego, którzy otworzą nowe możliwości działań oraz wniosą nowe siły w funkcjonowanie jednostek goszczących.

Dziękujemy ekspertom za podzielenie się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem z realizacji działań w ramach programu i liczymy na to, że wiedza o Europejskim Korpusie Solidarności będzie wkrótce na Pomorzu tak powszechna, jak w przypadku programu Erasmus+.

 

Cykl „Unijni eksperci dla Pomorza” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskeij” od czerwca br. i jest odpowiedzią na sytuację epidemiologiczną, która tymczasowo uniemożliwia organizowanie tradycyjnych wizyt studyjnych w Brukseli dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników podległych mu jednostek.