Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jesteś projektodawcą z Europy i chcesz dotrzeć do potencjalnych inwestorów na całym świecie? Zarejestruj swój projekt na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI) i zwiększ swoją widoczność w dużej sieci międzynarodowych inwestorów. Zacznij już dziś!

 

A może jesteś inwestorem, który poszukuje możliwości inwestycyjnych w obszarach takich jak energetyka efektywna, transport, słuzba zdrowia, energia odnawialna, infrastruktura szerokopasmowa lub finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw? EPPI oferuje szeroki wybór opłacalnych projektów, w które możesz zainwestować.

 

Autorzy projektów:

Aby zgłosić swój projekt inwestycyjny wystarczy pobrać i wypełnić formularz, który jest dostępny na https://ec.europa.eu/priorities/publications/eipp-project-form_pl. Formularz ten może zostać wypełniony w dowolnym europejskim języku, Komisja Europejska nieodpłatnie wykona tłumaczenie. Po zakwalifikowaniu projektu zostanie on zarejestrowany i opublikowany na portalu EPPI.

 

Sektory działalności, w których powinien znajdować się Twój projekt:

wiedza i gospodarka cyfrowa;

unia energetyczna;

transport;

infrastruktura społeczna;

zasoby i środowisko;

fundusze dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

 

Kryteria jakie muszą spełniać projekty, bardziej szczegółowe sektory oraz inne przydatne informacje dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_pl.

 

Inwestorzy:

Celem portalu EPPI jest gromadzenie informacji o obiecujących projektach w jednym miejscu, które można wyszukiwać za pomocą zaawansowanych kryteriów. Jako inwestor możesz też zamówić automatyczne powiadomienia.

Więcej informacji dla potencjalnych inwestorów znajdziesz na: https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_pl.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku