Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

W ramach programu ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW przyszli i początkujący przedsiębiorcy (tj. osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej lub osoby, które założyły działalność w ciągu trzech lat) mają możliwość uczenia się doświadczonych przedsiębiorców prowadzących swoje małe firmy w innym kraju członkowskim UE.  

Współpraca z doświadczonym przedsiębiorcą może trwać od 1 do 6 miesięcy, pobyt jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską (wysokość dofinansowania różni się w zależności od kraju pobytu).

Podejmowana działalność gospodarcza może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, w programie nie ma ograniczeń wiekowych.

W Polsce program jest realizowany za pośrednictwem siedmiu lokalnych punktów kontaktowych, które wspierają zainteresowanych udziałem w programie, od złożenia wniosku poprzez nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcą przyjmującym aż do wypłaty kwoty dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów podróży i pobytu.

Więcej informacji, w tym pełen opis procedury aplikacyjnej obejmujący rejestrację on-online i złożenie CV, listu motywacyjnego oraz biznesplanu, jest dostępne na stronie programu.

Ulotka programu
Przewodnik po programie