Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Szczyt Innowacyjności (EIS) jest corocznym wydarzeniem poświęconym największym wyzwaniom związanym z innowacyjnością. Tegoroczna dziesiąta edycja odbędzie się w dniach 26-30 listopada w Brukseli pod hasłem „Europa światowym liderem w nauce, technologiach i innowacjach”. Panele dyskusyjne będą dotyczyć aktualnych problemów związanych z nowymi technologiami oraz zachodzącymi zmianami w sektorach kluczowych dla konkurencyjności Europy. W ramach EIS odbędzie się także specjalna sesja poświęcona przyszłorocznym wyborom do Parlamentu Europejskiego. Naukowcy, eksperci i politycy spotkają się także, aby omówić Wieloletnie Ramy Finansowe po roku 2020, w tym w oddzielnych sesjach: program ramowy na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa oraz Politykę Spójności, która ma wzmacniać innowacje w regionach europejskich.
 

Europejski Szczyt Innowacyjności to coroczne flagowe wydarzenie organizowane przez Knowledge4Innovation, zrzeszające posłów Parlamentu Europejskiego, komisarzy i urzędników wyższego szczebla UE. Inicjatywa ta sprzyja podejmowaniu rozmów i debat o wyzwaniach dla Europy w dziedzinie innowacyjności, pozwalając lepiej zrozumieć potrzeby Unii Europejskiej i jej obywateli.
 

Dodatkowo, w ramach Europejskiego Szczytu Innowacyjności odbędzie się wiele spotkań organizowanych przez partnerów wydarzenia. Jednym z nich jest konferencja Wpływ badań naukowych i innowacji w UE na życie codzienne (27/11), podczas której naukowcy i politycy będą wspólnie dyskutować o tym, w jaki sposób badania naukowe i innowacyjne rozwiązania wpływają na życie codzienne obywateli, opierając swoje wnioski na przeprowadzonych projektach i ich osiągnięciach. Dyskusje panelowe będą dotyczyły następujących tematów: zdrowie i dobrostan, zrównoważone środowisko, wprowadzanie innowacji na rynek, bezpieczne społeczeństwo dla wszystkich. Warto również podkreślić, że wystąpienia europosłów oraz prezentacje projektów dotyczących zrównoważonego środowiska będą poprzedzone przedmową Jerzego Buzka, przewodniczącego Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Więcej informacji na temat konferencji

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj

Więcej informacji na temat Europejskiego Szczytu Innowacyjności znajduję się na stronie internetowej