Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 22 – 30 listopada odbędzie się VI Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (EWWR). Jest to inicjatywa mająca na celu wspieranie realizacji działań podnoszących świadomość na temat zrównoważonego zarządzania zasobami i odpadami.

W czasie tegorocznego EWWR zorganizowanych zostanie blisko 12 tysięcy akcji w całej Unii. Będą one poswięcone m.in. zwiększaniu świadomości obywateli państw członkowskich w dziedzinie efektywnego wykorzystania surowców oraz stosowania zasad zrównoważonej gospodarki.

Akcja odbywa się pod patronatem Pana Karmenu Vella, komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa oraz Pana Vytenis Andriukaitis, komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności w Komisji Europejskiej.

 

Działania promowane w czasie EWWR dotyczą tzw. obszaru „3R”:

zmniejszenia ilości odpadów (Reduction),

promowania ponownego użycia produktów (Reuse)

recyklingu (Recycle).

 

Podczas EWWR przyznawane są również nagrody dla znaczących działań realizowanych w czasie Tygodnia.

Wyróżnienia wręczne są w następujących kategoriach:

Administracja / Władza Publiczna

Stowarzyszenie / NGO

Biznes / Przemysł

Oświata

Nagroda Indywidualna

 

Źródło: http://www.eurodesk.pl/

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku