Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Choć z krótkoterminowej perspektywy ekologiczne podejście do biznesu może wydawać się kosztowne, na dłuższą metę przynosi ono poprawę jakości życia, stwarza miejsca pracy i stymuluje gospodarkę. Łączy więc w sobie realizację celów zarówno gospodarczych, społecznych, jak i środowiskowych.

Konkurs organizowany przez Komisję Europejską co dwa lata wyróżnia przedsiębiorstwa promujące ekonomiczny sens stosowania eko-technologii. Do współzawodnictwa stanąć mogą firmy zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich. Koordynatorem krajowych eliminacji prowadzonych w Polsce jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w pięciu kategoriach:

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 21. października 2013 roku. Ogłoszenie laureatów Europejskich Nagród nastąpi w listopadzie 2014 roku podczas Europejskiego Forum Ekoinnowacji.

Informacje szczegółowe.
 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku