Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Po Wrocławiu oraz San Sebastian, które urzekły nas swoją bogatą ofertą kulturalną w 2016 roku, nadszedł czas na kolejne Europejskie Stolice Kultury. W 2017 roku będą nimi duńskie Aarhus oraz cypryjskie Pafos. Oficjalna inauguracja programu kulturalnego rozpocznie się 21 stycznia w Aarhus oraz 28 stycznia w Pafos. Za pomocą różnorodnych form artystycznych miasta ukażą zarówno wielowiekowy dorobek kulturowy, jak i socjoekonomiczne problemy dzisiejszej Europy.

Myślą przewodnią programu kulturalnego Aarhus jest „Rethink”. Miasto chce nas skłonić do zmiany sposobu myślenia na temat społeczeństwa, urbanistyki, kultury i ekonomii, a także nakłonić nas do szukania nowych rozwiązań współczesnych problemów. Inauguracja programu rozpocznie się od występu duńskich dzieci, które razem ukażą swoją wizję przyszłości w serii wydarzeń „Land of Wishes”.

Program kulturalny Pafos opiera się na idei „Linking Continents, Bridging Cultures”. Ze względu na swoje położenie geograficzne i bliskie sąsiedztwo z Bliskim Wschodem oraz północną Afryką, Pafos chce się ukazać jako miejsce przeplatania się wielu kultur, krajów i tożsamości. Miasto stanie się jedną wielką otwartą sceną (Open Air Factory), gdzie wielowiekowy dorobek kultury złączy się ze sztuką nowoczesną. Ceremonia inauguracji programu kulturalnego będzie nawiązywać do mitu o Pigmalionie i Galatei, jak i innych opowieści historycznych związanych z Pafos.

Idea Europejskiej Stolicy Kultury narodziła się w 1985 roku z inicjatywy greckiej minister kultury Meliny Mercouri podczas spotkania Rady Unii Europejskiej. Pierwszym miastem, które ukazało swój dorobek kulturalny w ramach tej inicjatywy były Ateny, które w tym samym roku otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Kultury. Nazwa Europejska Stolica Kultury została zaś wprowadzona w 1999 roku. Celem projektu jest rozwój bogatego dorobku kulturalnego Europy, wzmocnienie wśród Europejczyków poczucia przynależności do jednej wspólnoty kulturowej, a także rozwój miast. W 2018 roku tytułem Europejskiej Stolicy Kultury będą mogły poszczycić się holenderskie Leeuwarden oraz maltańska Valletta.

Więcej informacji na temat idei Europejskiej Stolicy Kultury oraz wybranych miast można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en