Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW), który odbędzie się w dniach 19-25 czerwca br. w Brukseli, ogłosił właśnie nabór wniosków w ramach wydarzeń podczas Networking Village – przestrzeni wystawowej ze stoiskami instytucji unijnych oraz organizacji/przedstawicieli/osób zainteresowanych zaprezentowaniem swoich działań i projektów dot. zrównoważonej energii.

Także w tym roku, jako uzupełnienie sesji organizowanych podczas konferencji wysokiego szczebla w dniach 20-22 czerwca, można zgłosić swój udział i zorganizować wydarzenie w jednej z trzech kategorii:
 

1.      Przygotowanie 30 minutowego wystąpienia (speaking slot) – pojedyncze wystąpienie może trwać do 30 minut i będzie odbywało się w specjalnie do tego wyznaczonej strefie z dostępem do Wi-Fi, projektora oraz mikrofonu bezprzewodowego.

Rejestracja: http://www.eusew.eu/apply-speaking-slot

Przewodnik dla aplikantów: http://eusew.eu/sites/default/files/2017_eusew-guidelines-speaking-slot_en.pdf
 

2.      Organizacja działania celem budowania sieci kontaktów (networking activity) – format działania może przybrać formę prezentacji produktu/projektu, konkursu, gry, czy przeprowadzenia quizu.

Rejestracja: http://www.eusew.eu/apply-networking-slot

Przewodnik dla aplikantów: http://eusew.eu/sites/default/files/2017_eusew-guidelines-networking-slot_en.pdf
 

3.      Przygotowanie 3 minutowego wystąpienia promującego projekt (pitching slot) w ramach inicjatywy Spark Show – debaty-gry, podczas której jury złożone z dziennikarzy będzie oceniać wystąpienia prelegentów, a następnie wybierać ich zdaniem najlepsze pomysły do opisania w reprezentowanych przez nich mediach.

Rejestracja: http://eusew.eu/apply-pitching-slot

Przewodnik dla aplikantów: http://eusew.eu/sites/default/files/pitching_slot-guidelines.pdf

Pod uwagę brane będą tylko zgłoszenia w formie internetowej aplikacji.

Każda propozycja musi być zgłaszana osobno. W przypadku zgłaszania więcej niż jednej propozycji w tej samej kategorii, pamiętaj żeby zgłosić je osobno!

Jeśli chcesz zgłosić swój udział w różnych kategoriach, upewnij się że wypełniasz właściwy dla każdej kategorii formularz zgłoszeniowy!

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku