Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 30 maja 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się szósta międzyregionalna konferencja poświęcona instrumentom finansowym wspierającym rewitalizacje energetyczne – „Financial Instruments for Energy Renovations – the Polish Experience”. Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Czeską w Pradze w ramach projektu FINERPOL programu Interreg Europe. W wydarzeniu wzięła udział przedstawicielka projektu Let’s communicate.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Żuławy” oraz portalu mm-zarzadcy.pl. Na konkretnych przykładach przedstawiono tzw. „success stories” związane z rewitalizacją poszczególnych miejsc i budynków na terenie Pomorza. Spotkanie służyło również dyskusji z uczestnikami z innych państw, wymianie cennych praktyk, kontaktów i doświadczeń.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: https://www.interregeurope.eu/finerpol/ oraz na profilu projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/projektfinerpol/.