Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 23 maja br. w Brukseli odbędzie się pierwsze Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej oraz przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli. Forum odbędzie się we współpracy i przy wsparciu najważniejszych belgijskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz belgijskich izb handlowych. Odbiorcami wydarzenia są belgijscy przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu.

W ramach Forum zaplanowano część seminaryjną, podczas której regiony będą mogły zaprezentować swój potencjał gospodarczy i przedstawić ofertę dla belgijskich inwestorów, oraz część wystawienniczą, do udziału w której są Państwo serdecznie zaproszeni. Będzie to okazja do zaprezentowania Państwa oferty na rynku belgijskim oraz nawiązania współpracy z belgijskimi partnerami.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.

Źródło