Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w dorocznym Forum Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego organizowanym w dniach 17-18 maja br. w Uppsali, w Szwecji. Wydarzenie będzie okazją do spotkania nowych partnerów, wymiany wiedzy i doświadczeń, rozmów na temat pomysłów projektowych.  

Aktualnie trwa nabór uczestników (termin zgłoszeń upływa 14 marca br., decyzuje kolejność zgłoszeń). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z punktem kontaktowym prowadzonym przez Fundację RC – www, BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych – www oraz Stowarzyszenie „Podaj Rękę” – www.

Sieć Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego to międzynarodowy organ skupiający organizacje pozarządowe z 11 krajów bałtyckich: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji założony w 2003 roku. Głównym długofalowym celem Sieci jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze państw Morza Bałtyckiego.

Sieć realizuje swoją misję między innymi poprzez:

Sieć zorganizowana jest w platformy krajowe reprezentowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe, tzw. Focal Point. W Polsce tę rolę pełnią wspólnie Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

Więcej informacji na temat forum oraz sieci : balticseango.net