Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Uppsala w Szwecji gościła w dniach 18-19 maja blisko 100 przedstawicieli organizacji z Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z województwa pomorskiego, podczas XVI Forum Sieci Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego.

Przedmiotem debat były następujące tematy:

Spotkanie stanowiło okazję do rozmów na temat przedsięwzięć projektowych, wymiany wiedzy i poznania nowych partnerów do wspólnych przedsięwzięć. Szczególnym punktem konsultacji było funkcjonowanie sieci w przyszłości. Podkreślano potrzebę intensyfikacji działań podejmowanych w jej ramach między dorocznymi forami, co niewątpliwie sprzyjałoby wzmocnieniu współpracy. Ważną kwestią była także ewentualna formalizacja struktury. W ramach przeprowadzonych warsztatów wyłoniono najważniejsze potrzeby, które następnie zdefiniowano jako priorytety pracy Sieci w nadchodzących latach.

Rezultatem XVI Forum jest wspólne stanowisko – oficjalne oświadczenie zgodne z długoterminowymi priorytetami Rady Państw Morza Bałtyckiego i priorytetami szwedzkiej prezydencji w RPMB 2017-2018 oraz planem działania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). 
Treść przyjętego stanowiska w języku angielskim – plik.

Kolejne, XVII Forum Sieci Organizacji Pozarządowych Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w 2019 roku na Łotwie.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” sfinansowało udział 5 uczestników. W forum udział wzięła koordynatorka projektu Umbrella Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Sieć Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego to międzynarodowy organ skupiający organizacje pozarządowe z 11 krajów bałtyckich: Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji założony w 2003 roku. Głównym długofalowym celem Sieci jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze państw Morza Bałtyckiego.

Sieć zorganizowana jest w platformy krajowe reprezentowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe, tzw. Focal Point. Polski Focal Point tworzą wspólnie Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, BISER – Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych oraz Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

Więcej informacji na temat sieci : balticseango.net 
Relacja fotograficzna – klik