Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Doroczne 12 Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w dniach 27 września - 1 października 2021 r., w formule online.

Forum, organizowane od roku 2010, jest najważniejszym bałtyckim wydarzeniem gromadzącym szeroką grupę osób oraz instytucji zainteresowanych współpracą w regionie i promujących wdrażanie Strategii Bałtyckiej.

Tematami debat, prezentacji i warsztatów będą :

  • odbudowa gospodarcza,
  • zielona i cyfrowa transformacja,
  • rola strategii makroregionalnych w identyfikacji wyzwań, przed którymi stoją regiony i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań,
  • zaangażowanie makroregionów w Konferencję w sprawie Przyszłości Europy,
  • włączenie młodych ludzi w procesy decyzyjne,
  • rozwiązań dla problemów środowiskowych Regionu Morza Bałtyckiego.

Ponadto, 28 września br. uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu inaugurującym Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Trwa rejestracja uczestników. 
Informacje o tegorocznym forum i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie eusbsr2021.eu.

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, Miasto Kowno, Kaunas IN, Miasto Kłajpeda i Związek Miast Bałtyckich (UBC).