Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Tematem przewodnim 8. edycji European University-Business Forum, która odbyła się w dniach 24-25 października w Brukseli, była rola partnerstwa nauki i biznesu na rzecz innowacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Podczas sesji plenarnych, debat panelowych oraz sesji warsztatowych wielokrotnie podkreślano kluczowe znaczenie najcenniejszych zasobów, jakimi są ludzie, ich talenty, wiedza oraz kreatywność. Automatyzacja pracy, transformacja cyfrowa, niedopasowanie umiejętnosci do potrzeb rynku pracy, ale także drenaż mózgów powiązany z rosnącą mobilnością wewnątrz UE czy konieczność wzmacnania kompetencji miękkich: przywództwa, komunikacji i współpracy były z kolei wyzwaniami, którym poświęcono najwięcej miejsca w prowadzonej dyskusji.

O inicjatywach podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości realizowanych we współpracy gdańskiego i pomorskiego sektora edukacji i biznesu opowiadał Tomasz Szymczak ze STARTERA, nawiązując także do przyznanej Gdańskowi oraz Pomorskiemu w czerwcu br. European Regions 2020 Award.

European teachers and educators of the future oraz future skills of the future jobs – te dwa hasła zaprezentowane przez nadchodzącą chorwacką prezydencję w Radzie UE w trakcie sesji podsumowującej dwudniowe wydarzenie określiły jej najważniejsze priorytety związane z edukacją na pierwsze półrocze 2020 roku.