Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

II. ROZWÓJ LOKALNY

W ramach wszystkich obszarów programowych są finansowane takie działania, jak m.in.:

Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów.

O dotacje mogą wnioskować:

Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:

– od 9 do 30 września 2013       – decyzja 21 listopada 2013

Więcej informacji: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm