Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Fundacja im. Stefana Batorego będzie odpowiedzialną za wdrażanie programu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2009-2014.

Państwa-darczyńcy i strona polska uzgodnili, że rolę operatora FOP będzie pełniło Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli, które zamierza powierzyć Fundacji zadanie wdrażanie programu. W tej chwili trwa proces uzgodnień między BMF,  Darczyńcami i stroną polską. Jeśli procedura uruchamiania FOP nie przedłuży się z przyczyn niezależnych, pierwszych naborów wniosków można spodziewać się w trzecim kwartale 2013 roku.

więcej informacji:

www.batory.org.pl