Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dot. dużych projektów (koszt całkowity projektów > 7,5 mln euro) w ramach Funduszu Innowacyjnego .

W ramach zaproszenia finansowane będą projekty obejmujące następujące tematy:

  • ogólna dekarbonizacja,
  • innowacyjna elektryfikacja w przemyśle i technologie wodorowe,
  • produkcja w zakresie czystych technologii,
  • pilotażowe projekty średniej wielkości.

Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności.

W przypadku projektów, które są obiecujące, ale nie są wystarczająco dojrzałe, aby uzyskać dotację, Europejski Bank Inwestycyjny będzie udzielał pomocy w zakresie opracowywania projektów.

Termin składania wniosków: 16 marca 2023 r.
(poprzez portal Funding and Tender Opportunities)