Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dot. małych projektów (koszt całkowity projektów < 7,5 mln euro) w ramach Funduszu Innowacyjnego .

Z budżetu funduszu finansowane są przełomowe technologie m.in. w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, magazynowania energii, oraz innowacyjnej produkcji i wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru. Projekty będą oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, potencjału innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności.

W przypadku projektów, które są obiecujące, ale nie są wystarczająco dojrzałe, aby uzyskać dotację, Europejski Bank Inwestycyjny będzie udzielał pomocy w zakresie opracowywania projektów. Ważne informacje:

Termin składania wniosków: 3 sierpnia 2022 r. (poprzez portal Funding and Tender Opportunities)