Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Instytut Szwedzki oferuje możliwość finansowania projektów dotyczących współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego oraz w obszarze Partnerstwa Wschodniego w ramach funduszu zalążkowego. Projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Do udziału w programie zaproszone zostały podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Szwecji i Ukrainy.

Instytucje z Polski zainteresowane udziałem w projektach mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 500 000 SEK (ok. 215 000 PLN). Czas trwania projektu nie może przekraczać 1,5 roku. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest, aby główny wnioskodawca miał swoją siedzibę w Szwecji.

Nabór wniosków projektowych zostanie zamknięty 13.02.2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonego naboru są dostępne na stronie Instytutu Szwedzkiego:
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=funding%20for%20Baltic%20Sea%20Region%20cooperation.

Ważne linki:

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego : http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Partnerstwo Wschodnie: http://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership

 Źródło: MSZ