Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dyrekcja Generalna Wzrost Gospodarczy otworzyła nabór do pilotażowego projektu, którego celem jest stworzenie Europejskiej Wspólnoty Kobiet-Aniołów Biznesu dla Wsparcia Kobiet-Przedsiębiorców (European Community of Women Business Angels for Women Entrepreneneurs).

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą stanowią 29% przedsiębiorców w Europie. Polki przodują w unijnej statystyce, co więcej – są pozytywnie nastawione do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Nie wykorzystują jednak w pełni własnych możliwości, doświadczając jednocześnie wielu przeszkód zewnętrznych. Europejska Wspólnota Kobiet-Aniołów Biznesu dla Wsparcia Kobiet-Przedsiębiorców pozwoli rozwinąć biznesowe talenty kobiet. Dzięki wsparciu kobiet-aniołów biznesu, mających doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ale i mogących zainwestować część własnych zasobów w nowe przedsięwzięcia, będą mogły powstać konsorcja promujące kobiecą przedsiębiorczość, ułatwiające kobietom dostęp do specjalistycznych szkoleń i udział w sieciach biznesowych, a także tworzące rozwiązania, pozwalające skutecznie pogodzić pracę zawodową   z życiem prywatnym.

W skład aplikujących o środki konsorcjów musi wchodzić przynajmniej jedna działająca już organizacja kobiet-aniołów biznesu.

Zapraszamy silne środowisko pomorskich przedsiębiorczyń do poszukiwania partnerek zagranicznych wśród takich organizacji, jak  Golden Seeds, European Business Angels Network czy też  Women in Business Angels.

Termin aplikowania o środki upływa 28 lipca 2016. Trwające do dwóch lat działania mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków dostępny jest tutaj.