Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym „Fundusze Europejskie dla uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Data: 3 marca 2017 roku

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 – Sala im. Lecha Bądkowskiego

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną możliwości finansowania projektów z regionalnego i krajowych programów operacyjnych, programu Horyzont 2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów wspólnotowych,

Więcej informacji, w tym program oraz formularz rejestracyjny, jest dostępne na stronie głównego organizatora – Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku.