Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

FutureLab Europe to projekt łączący wiedzę i doświadczenie dziesięciu fundacji w celu rozwijania cennego dla Unii Europejskiej potencjału młodych ludzi. Umożliwia branie udziału w debatach z wysokimi rangą politykami i specjalistami, wyrównuje szanse rozwojowe obywateli różnych regionów Europy, kształtuje tożsamość europejską.

Program 2015 skierowany jest do osób od 20 do 30 roku życia, o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w studiowaniu lub pracy za granicą oraz we współpracy z organizacją europejską dotyczącą spraw obywatelskich.

Osoby zainteresowane powinny wykazywać się chęcią do aktywnych działań w ramach organizacji FutureLab, wiedzą na temat przeszłości i rozwoju współpracy europejskiej, zainteresowaniem sprawami obywatelskimi oraz predyspozycjami do publicznych wystąpień i dyskusji na tematy europejskie.

Ostateczny termin składania aplikacji to 2 marca 2015 r.

Dokładniejsze informacje o procesie aplikacyjnym czy wymaganiach dla kandydatów znajdą Państwo pod adresem: http://www.futurelabeurope.eu/appl/index.php