Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

W tym roku dobiega końca „unijna siedmiolatka” 2007-2013 – pierwsza, w której Polska uczestniczyła w pełnym zakresie zarówno czasowym, jak i finansowym. Niech wiedza zdobyta do tej pory posłuży w następnych latach, przede wszystkim przy kształtowaniu polityki spójności w perspektywie 2014-2020. Tematem konferencji będzie dyskusja nt. efektów dotychczasowego systemu wsparcia sektora MŚP ze środków UE oraz wypracowanie rekomendacji dla perspektywy 2014-2020 w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Tematyka konferencji obejmuje w szczególności zagadnienia efektywności systemu dotacyjnego i mechanizmów finansowania zwrotnego (instrumenty inżynierii finansowej), rolę administracji centralnej i regionalnej oraz instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przyjaznych warunków dla rozwoju MŚP i możliwości ich wspierania ze środków UE. 

 

Więcej informacji: http://dpr.pomorskie.eu/pl/szkolenia/konferencja_msp

Źródło: http://dpr.pomorskie.eu/pl/szkolenia/konferencja_msp