Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Gdański Model Integracji Imigrantów (MII) został przyjęty uchwałą Rady Miasta 30 czerwca 2016 roku. Jest to pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów, który został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańsk- Pawła Adamowicza. Koncepcją zespołu jest przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta z różnych części świata. Do opracowania projektu przyłączyły się organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, podmioty prywatne, jak i również środowisko imigrantów. Do najważniejszych celów projektu należą wzmocnienie koordynacji oraz współdziałania różnorodnych podmiotów, a także podniesienie jakości usług, które są skierowane do imigrantów. Dokument pokazuje główne obszary i kierunki działań, które zmierzają do wprowadzenia skutecznej i efektywnej polityki integracyjnej w samorządzie lokalnym w ciągu dwóch najbliższych lat. Model skupia swoją uwagę na przebywających już w Gdańsku imigrantach, jednocześnie stając naprzeciw wyzwaniu związanym z przewidywanym przyrostem migracji w przeciągu przyszłych lat.

 19 września br. w Europejskim Centrum Solidarności rozpoczęły się prace wdrożeniowe. Zostały powołane podmioty takie jak Forum Integracji i Migracji, Grupa Zarządzająca oraz Rada Imigrantów. Do ostatniej należy 12 cudzoziemców mieszkających w Gdańsku. Jest to organ konsultacyjno-doradczy, który ma za zadanie pomagać Prezydentowi Miasta Gdańsk w sprawach w zakresie integracji i migracji, a także wpływie polityki miejskiej, które mają związek z imigrantami w Polsce.

 

Forum Migracji i Integracji, to komitet sprawujący nadzór nad wymianą wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji imigrantów oraz wsparcie rozwoju kompetencji międzykulturowych gdańskiej społeczności. Spotkania będą odbywały się raz na kwartał.

 

Grupa Zarządzająca będzie odpowiadać za operacyjne wdrażanie modelu MII, a spotkania odbywać się będą raz na miesiąc.

 

Ustanowiono także Komitet Sterujący, którego zadaniem będzie ustalanie strategicznych zagadnień związanych z wdrażaniem modelu. Przewodniczącym jest Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

 

Na spotkaniu w ECS odbył się również panel dyskusyjny, w którym wzięli udział Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, a także przedstawiciele środowiska migrantów.

 

Ponadto główny inicjator Modelu Integracji Imigrantów – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańsk jest nominowany do nagrody World Mayors Prize za wyróżnienie się postawą oraz działaniami w obliczu wyzwania dotyczącego migracji i uchodźców, ale również za przekonanie o długofalowych korzyściach, które są z tym związane. Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez fundację City Mayors Foundation i otrzymują ją prezydenci lub burmistrzostwie, którzy przyczyniają się do zasług w działalności na rzecz lokalnych społeczności oraz wypracowywaniu wizji funkcjonowania miasta.

 

Serdecznie zachęcamy do zagłosowania na Prezydenta Pawła Adamowicza.

 

Więcej informacji na temat MII znajdą Państwo: tutaj.