Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

W dniach 1-3 kwietnia gościliśmy w Brukseli przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas wizyty studyjnej dedykowanej tematyce zdrowotnej.

W  pierwszym dniu wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami trzech Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE), Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD), Edukacji i Kultury (DG EAC), aby omówić politykę zdrowotną UE, priorytety badań naukowych w dziedzinie zdrowia, wyzwania związane z cyfrową transformacją oraz inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wzmacniania współpracy środowisk naukowych z biznesem.

Drugi dzień rozpoczęły dwa spotkania poświęcone tworzeniu innowacyjnych produktów, usług i systemów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, pierwsze w siedzibie Microsoft, kolejne z przedstawicielem sekretariatu Active and Assisted Living Programme. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się także przedstawiciele międzynarodowych sieci współpracy, których Pomorskie jest aktywnym członkiem: ERRIN – Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji oraz UnILiON – nieformalnej sieci skupiającej przedstawicielstwa uczelni w Brukseli. Dyskusję z przedstawicielami Ghent University oraz University of Wolverhampton zdominowało zagadnienie systemów wsparcia dla zespołów badawczych przygotowujących i realizujących projekty innowacyjne w konsorcjach międzynarodowych, a także praktyczne aspekty współpracy pomiędzy uczelnią i biznesem w lokalnym i regionalnym ekosystemie innowacji.