Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Get creative – Go Baltic

Kultura i kreatywne przemysły w regionie Morza Bałtyckiego – motory dla wzrostu i zrównoważonego rozwoju

 czwartek, 3 kwietnia 2014 r., 14.00-17:30 

Instytut Goethego w Brukseli, Rue Belliard 58, 1040 Bruksela

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska, Nieformalna Grupa Morza Bałtyckiego i Nordycka Rada Ministrów organizuje seminarium na temat kultury i kreatywnych przemysłów w regionie Morza Bałtyckiego.

Seminarium będzie dotyczyło kluczowych czynników dla rozwoju kultury i kreatywnych przemysłów, wśród nich inwestycji w regionie Morza Bałtyckiego, a także wspierania współpracy międzysektorowego użyźniania i rozszerzania efektów na inne sektory.

Zrozumienie, w jaki sposób kultura wzmacnia zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego jest kluczowym czynnikiem współpracy bałtyckiej. Zmieniony plan działania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) podkreśla znaczenie kultury dla zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Nordycka Rada Ministrów przez dziesięciolecia podejmowała wysiłki w celu stworzenia nowych partnerstw i wiedzy w tej dziedzinie. W tym roku Ryga i Umeå pełnią funkcję Europejskiej Stolicy Kultury 2014.

Seminarium ma na celu wymianę doświadczeń kultury i kreatywnych przemysłów w regionie Morza Bałtyckiego oraz zaprezenowanie wniosków dla przyszłej współpracy makroregionalnej i na poziomie Unii Europejskiej.

W ramach „Project cafe”, odbęda się wydarzenia organizowane przez Region Pomorski:

Festiwal „Dźwięki Północy”:
Festiwal w Gdańsku, utworzony przez Centrum Kultury Morza Bałtyckiego, poświęcony promocji najbardziej utalentowanych artystów, inspirowanych muzyką ludową Regionu Morza Bałtyckiego. Festiwal jest sposobem zwrócenia uwagi na gatunek muzyki regionalnej.

http://www.dzwiekipolnocy.pl/en

Bałtyckie Spotkania Ilustratorów:
Spotkania bałtyckie jest organizowane we współpracy z  polskimi, szwedzkimi, norweskimi, fińskimi, estońskimi i litewskimi partnerami. Projekt koncentruje się wokół książek dla dzieci, wystaw, warsztatów i seminariów z najsłynniejszymi autorami z krajów uczestniczących w programie.

http://baltyckiespotkaniailustratorow.blogspot.com/

Rejestracja jest otwarta do 24 marca 2014 roku. Aby się zarejestrować, należy wejść na podany link : http://goo.gl/6h6K26.
Zapraszamy do rejestracji!

Stowarzyszenie Pomorskie w UE jest współorganizatorem wydarzenia.