Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W czwartek 3 kwietnia w Goethe Instytut w Brukseli odbyło się seminarium Get Creative – Go Balic dotyczące rozwoju kultury i przemysłu kreatywnego w rejonie Morza Bałtyckiego. Seminarium zostało zorganizowane przez Informal Baltic Sea Group, (nieformalne zrzeszenie regionów Morza Bałtyckiego), w pracach którego aktywnie działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Bruskeli przy współpracy Komisji Europejskiej oraz Nordyckiej Rady Ministrów.

Serię prelekcji i  dyskusji poprzedziła tzw. kawiarenka projektowa, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji kulturalnych znajdujących się w obszarze Morza Bałtyckiego. Pomorze reprezentowało Nadbałtyckie Centrum Kultury. 

Na stoisku naszych reprezentantów znalazły się materiały promujące między innymi doskonałe ilustratorki, Agnieszkę Żelewską, Grażynę Rigall, Ewę Poklewską-Koziełło oraz autorki Iwonę Chmielewską czy Annę Czerwińską – Rydel. Promowano również projekty związane z aktywnością NCK takie jak rewitalizacja Centrum Świętego Jana.

Seminarium rozpoczęto od wystąpienia Ministra Jana Truszczyńskiego, Dyrektora Generalnego ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim wystąpienia była promocja sektorów dotyczących kultury i kreatywności dla rozwoju i tworzenia miejsc pracy. W tym samym panelu dotyczącym polityki w kulturze wzięli udział również Mikael Hoysti, szef Departamentu Kultury w Nordyckiej Radzie Ministrów, Stefan Musiolik szef Działu Kultury i Spraw Europejskich w niemieckim Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Gabor Bihary z Komitetu Regionów.

Sesja druga dotyczyła kluczowych aspektów kultury i przemysłu kreatywnego na rzecz rozwoju rynków pracy i przedsiębiorczości w regionach nadbałtyckich. Głos zabrali miedzy innymi Marie Louise Ronmark – burmistrz szwedzkiego miasta Umea oraz Henryk Janson reprezentujący inkubator przedsiębiorczości Modenk ze szwedzkiego miasta Boras.

Seminarium zakończyło się panelem dyskusyjnym dotyczącym wymiany doświadczeń podczas „kawiarenki projektowej”.

 

Prezentacje do pobrania poniżej:

Prezentacja 1

Prezentacja 2