Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Gra-wystawa „Droga do jedności. 1945-2004: Komunizm, Solidarność, Unia Europejska” to kolejny punkt Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Prezentuje ona polskie doświadczenia historyczne na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej. 

Wystawa, przygotowana w dwóch wersjach językowych,  francuskiej i niderlandzkiej, składa się z dziewięciu przestrzeni, zorganizowanych wokół bloków tematycznych np. „Komunizm w Europie Wschodniej”; „Gospodarka”, „Kultura”. Blokom odpowiadają aktywności, których celem jest przekazywanie informacji w atrakcyjnej formie, angażującej zwiedzającego. Dzięki aktywnościom wystawa zamienia się w grę, w której mogą brać udział wszyscy zainteresowani.

Uczestnik gry na wstępie otrzyma kartę gracza. Na karcie będzie przedstawiona postać (kobieta lub mężczyzna),
z której losami uczestnik będzie zapoznawał się, przechodząc przez kolejne bloki tematyczne.

Wystawę można zwiedzać zarówno czynnie, realizując poszczególne zadania, jak i biernie, oglądając ikonografi
i czytając materiał opisowy. Ponadto na specjalnej witrynie www.solidarnosc.be (4 wersje językowe: francuska, niderlandzka, angielska i polska) można znaleźć informacje na temat projektu oraz zarejestrować grupy szkolne. 

 

Wydarzenie jest organizowane w Brukseli, w przestrzeni miejskiej w Parc du Cinquantenaire i będzie otwarte dla wszyskich zainteresowanych w dniach 21 – 28.10.2011.