Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Polskie jednostki naukowe, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, będą mogły w pierwszym kwartale 2015 r. zgłaszać się do kolejnej edycji programu Granty na granty.

Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa skierowany jest do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej bądź refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego złożonego do programu badawczego Unii Europejskiej.

Więcej informacji oraz regulamin.