Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) – zaprasza do składania  grantów na międzynarodowe działania młodzieżowe

EYF udziela wsparcia finansowego działaniom realizowanym przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy.

więcej informacji na stronie: http://www.platformakultury.pl/artykuly/128139-europejska-fundacja-mlodziezy–granty-na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe–.html